E.D.S.F. и ACMI заседаваха над въпроса за енергийната ефективност на сградите

На 13 и 14 октомври 2022 г. в Палермо се проведоха годишните общи събрания на европейска федерация за врати и рулетки E.D.S.F. и италианската асоциация за врати ACMI.

Водещ въпрос, който се разгледа беше енергийната ефективност на сградите.

Много държави в Европейския съюз са взели сериозни мерки в тази насока, като Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Австрия и други. Правителствата на тези държави отпускат помощи за подобряване на енергийната ефективност на сградите, подмяната на техните врати с врати с по-добри изолационни качества, както и автоматични врати.

В България също се очакват подобни мерки, но какво трябва да се знае от производителите на врати, архитектите, строителите, както и от всеки потребител?

Автоматичните врати могат да имат Енергиен етикет, който е разработен от Европейската Федерация за Врати и Ролетки, който да даде пълна и точна информация за Енергийната ефективност на вратата, монтирана на определена сграда.

Каква е разликата между „EPD“ и енергийния етикет E.D.S.F.?

Декларацията за екологичен продукт е екологична декларация от тип III. Това предоставя само количествена информация за околната среда от жизнения цикъл на даден продукт или услуга, за да се даде възможност за сравнения между продукти или услуги с една и съща функция.

EPD на даден продукт не трябва да се сравнява с енергийния етикет и обратно.

За да се получи EPD, първо трябва да се направи оценка на жизнения цикъл на продукта, която разказва нещо за въздействието върху околната среда, което производството на даден продукт може да има през целия му живот (от люлката до гроба).

Това е добре, но дали това говори нещо за енергийните загуби, причинени от продукта по време на неговия функционален живот?

На пръв поглед, отговора е „Да“, защото EPD разглежда използваните материали (включително опаковката), логистиката, производството и рециклируемостта на даден продукт, и взема предвид U-стойностите и консумацията на енергия на задвижването на продкита.

Това, което не се взема под внимание, е околната среда и мястото, където е монтирана вратата или капака.

Така че, истинският отговор на въпроса е „НЕ“ и затова E.D.S.F. са разработили енергийния етикет за врати и капаци.

За повече информация за етикета и инструмента за неговото създаване прочетете на страницата на E.D.S.F. (https://www.edsf.com/home).

АРП ООД препоръчва използването на енергийния етикет на E.D.S.F.

Напиши коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *