Кариери

Проверете за свободни позиции:

Офис

Отворени позиции:

Образование – висше търговско или техническо образование

Работа в конкурентна фирма, в строителството, в пожарната – предимство

Компютърна грамотност – MS Word, Excel и други

Владеене на писмен и устен граматически български, немски и английски език

Владеене на други езици Ви дава допълнителни точки в конкурса

Владеене на машинопис – десетопръстна система също е бонус

Шофьор – категория В или по-висока

Ще ползва служебен лек автомобил за извършване на дейността си.

Описание на работата – комуникация с клиенти – лична и по интернет, представяне на врати АРП включително на изложения в страната и чужбина, изготвяне на писмени оферти, сключване на договори.

Работно място в офиса на фирмата.

Работно време 8 часа от понеделник до петък.

Извънредният труд се заплаща съгласно КТ.

Ще ползва служебно работно облекло.

Ще получава ваучери за храна.

Начална Нетна заплата от 1500 лв в процеса на обучение

При самостоятелна работа ще получава по-висока заплата, в зависимост от взетите поръчки.

Образование – висше, висше търговско или техническо образование.

Техническо, икономическо образование или образование свързано със строителството е с предимство.

Психически и физически здрав.

Лицето да не е осъждано.

Компютърна грамотност – владеене на MS Word, Excel

Машинопис на десетопръстна система – предимство

Владеене на чужди езици – английски, немски, руски – предимство

Шофьор категория В или по-висока – предимство

Ако сте работили в конкурентна фирма – предимство

Описание на работата:

8 часов работен ден от понеделник до петък включително

Работно място в офиса на завод АРП.

Работа с офис оборудване, компютри, копирна техника и други.

Обработка на входяща и изходяща кореспонденция, изготвяне на оферти, комуникация с клиенти и доставчици.

Работата не е подходяща за готвачи, сервитьори, бармани, пиколо, общи работници и други без горната квалификация.

Моля изпратете актуална автобиография и снимка. След разглеждането им ще се свържем с вас за интервю в завод АРП.

Начална Нетна заплата от 1400 лв в процеса на обучение

При самостоятелна работа ще получава по-висока заплата

Инженери

Oтворени позиции:

Мъж или жена с висше техническо образование. Психически здрав(а). Да може да работи с програми за чертане AUTOCAD и подобни.

Разработване на чертежи за детайли за врати, създаване на програми за металообработващи машини за щанцоване и огъване на ламарина.

Конструиране и внедряване на нови продукти – пожароустойчиви врати, стоманени многофункционални врати и други изделия.

Ако сте работили подобна работа, моля посочете в автобиографията.

Желателно е да се изпратят препоръки от стария работодател.

Начална Нетна заплата от 1600 лв в процеса на обучение

При самостоятелна работа ще получава по-висока заплата, в зависимост от взетите поръчки.

Завод

Отворени позиции:

Физически и психически здрав.
Работната позиция включва физически труд.
Да не осъждан.
Средно техническо образование.
Да притежава валиден сертификат за заварчик.
Да има опит при заваряване с MIG-MAG машини.
Ще се заваряват детайли от тънка поцинкована стомана с дебелина 0,8 мм. и 1,5 мм.
Ще премине курс на обучени 2-3 месеца, преди да започне самостоятелна работа.
Работно време от 08:00 ч. до 12:00 ч и от 12:30 ч. до 16:30 ч. от понеделник до петък включително.
Работно място на закрито в завод АРП, специализирано работно място за заваряване.
Ще получи работно облекло и предпазни средства.
Ще получава ваучери за храна.
Ще изпълнява и други задачи поставени от ръководството, свързани с производството на врати в завод АРП.

Постоянна работа
Пълно работно време – 8 часа
Едносменен режим на работа
Годишна отпуска – 20 работни дни

Нетна заплата: Стартова 1800 лв. След придобиване на опит и започване на самостоятелна работа – 2000 лв.

Брой работни места: 2

Място на извършване на работата – завод АРП находящ се в гр. Пловдив 4023, Юго-източна промишлена зона, ЖР Тракия, ул. „инж. Асен Йорданов“ № 5

Физически и психически здрав.
Работната позиция включва физически труд.
Да не осъждан.
Средно или висше техническо образование.
Владеещи анлийски и немски език са с приоритет.
Преминалите курс на обучение във фирма Salvagnini – Австрия са с приоритет.
Да има опит с машини с програмно управление, огъващи листов материал.
Ще се огъват детайли от тънка поцинкована стомана с дебелина 0,8 мм. и 1,5 мм.

Дейност:
Внимателен и отговорен работник, който работи с високотехнологично оборудване с висока точност и прецизност.
Избиране на програма за огъване, проследяване на производствения процес, проверка на изработените детайли.
Зареждане на конвейра с огънатите детайли.
Програмиране на машината за нови огъвки.Ще премине курс на обучени 2-3 месеца, преди да започне самостоятелна работа.
Работно време от 08:00 ч. до 12:00 ч и от 12:30 ч. до 16:30 ч. от понеделник до петък включително.

Работно място на закрито в завод АРП, специализирано работно място.
Ще получи работно облекло и предпазни средства.
Ще получава ваучери за храна.
Ще изпълнява и други задачи поставени от ръководството, свързани с производството на врати в завод АРП.
Търсим човек за постоянна работа за дълъг период от време.

Постоянна работа
Пълно работно време – 8 часа
Едносменен режим на работа
Годишна отпуска – 20 работни дни

Нетна заплата: Стартова 1700 лв. След придобиване на опит и започване на самостоятелна работа – 2000 лв.

Брой работни места: 1

Място на извършване на работата – завод АРП находящ се в гр. Пловдив 4023, Юго-източна промишлена зона, ЖР Тракия, ул. „инж. Асен Йорданов“ № 5

Физически и психически здрав.
Работната позиция включва физически труд.
Да не осъждан.
Средно или висше техническо образование.
Владеещи анлийски и немски език са с приоритет.
Преминалите курс на обучение във фирма TRUMPF и STOPA в Германия са с приоритет.
Да има опит с машини с програмно управление, щанцоващи листов материал.
Ще се щанцова детайли от тънка поцинкована стомана с дебелина 0,8 мм. и 1,5 мм.

Дейност:
Внимателен и отговорен работник, който работи с високотехнологично оборудване с висока точност и прецизност.
Избиране на програма за щанцоване, проследяване на производствения процес, проверка на изработените детайли.
Ще премине курс на обучени 2-3 месеца, преди да започне самостоятелна работа.

Работно време от 08:00 ч. до 12:00 ч и от 12:30 ч. до 16:30 ч. от понеделник до петък включително.
Работно място на закрито в завод АРП, специализирано работно място.
Ще получи работно облекло и предпазни средства.
Ще получава ваучери за храна.
Ще изпълнява и други задачи поставени от ръководството, свързани с производството на врати в завод АРП.
Търсим човек за постоянна работа за дълъг период от време.

Постоянна работа
Пълно работно време – 8 часа
Едносменен режим на работа
Годишна отпуска – 20 работни дни

Нетна заплата: Стартова 1700 лв. След придобиване на опит и започване на самостоятелна работа – 2000 лв.

Брой работни места: 1

Място на извършване на работата – завод АРП находящ се в гр. Пловдив 4023, Юго-източна промишлена зона, ЖР Тракия, ул. „инж. Асен Йорданов“ № 5

Кандидатствайте за работа в АРП ООД

Попълнете формуляра, за да заявите Вашият интерес към позиция в АРП ООД. След получаване на съобщението Ви ние ще се свържем с Вас за следващите стъпки.

Изберете позицията от която се интересувате

Станете дистрибутор на АРП

Попълнете формуляра отдолу, за да заявите желание да станете наш Дистрибутор.

Благодарим за интереса! Последвайте линка отдолу, за да се върнете обратно към сайта на АРП.