Събрание на работните групи на EDSF във Валенсия, Испания

08.02.2017 г.
Във Валенсия, Испания се състояха събрания на работните групи на EDSF "Сервиз и Подръжка", Енергийна Ефективност" и "Огън и Дим" на които АРП ООД взе активно участие.