Характеристики:

Характеристики:
* Клас на огнеустойчивост EI² 30' минути
* Клас на огнеустойчивост EI² 60' минути
Клас на огнеустойчивост EI² 90' минути
Пожарозащитните стоманени врати са изпитани съгласно EN 1634-1 и допуснати от Службата
по строителен надзор. В рамките на изпитванията за пожароустойчивост тези врати трябва да издържат мин. 30 минути (T30), 60 минути (T60), респ. 90 минути (T90) съгласно еталонната температурна крива.

Димозащитени RS
Димозащитните врати са тествани съгласно DIN EN 1634-3

 * heat insulation U = 1,3 W/m2.K

 * Газоуплътнени

Шумоизолиращи 35-40 dB
Шумоизолиращи врати съгласно EN ISO717-1 Вратите с много добра шумоизолация са със спускащо
се подово уплътнение

 * Искронеобразуващи Еx
Атмосферната защита от експлозия регламентира защитата от експлозия, касаеща
индустрията и минното дело в Европа. Съгласно ATEX 94/9/EО вратите се приемат
за устройства, които са потенциален източник на възпламеняване. Това се отнася
за целите врати, както и за всички компоненти, които се монтират към или в тях.
Мултифункционалните врати от стомана с марката Hörmann са сертифицирани
по ATEX 94/9/ЕО и могат да се прилагат в зони 1 и 21, както и в зони 2 и 22.

 * Външна врата
Външните врати са пригодени за монтаж във външни стени.
Защитните и многоцелевите врати се доставят с обозначение CE съгласно
DIN EN 14351-1. Пожароустойчивите врати подлежат на собствена сертификация.

Стандартни размери за поръчка