Характеристики:

Характеристики:
 •  Клас на огнеустойчивост EI² 30' минути
 •  Клас на огнеустойчивост EI² 60' минути
 •  Клас на огнеустойчивост EI² 90' минути
 •  Клас на огнеустойчивост EI² 120' минути

Пожарозащитните стоманени врати са изпитани съгласно EN 1634-1 и допуснати от Службата по строителен надзор. В рамките на изпитванията за пожароустойчивост тези врати трябва да издържат мин. 30 минути (EI30), 60 минути (EI60), респ. 90 минути (EI90) съгласно еталонната температурна крива.

 • Димо и газо-уплътненост RS - Димозащитните врати са тествани съгласно DIN EN 1634-3, EN 13501-2
 • Външна врата EN 14351-1 - СЕ маркировка
 • Самозатваряща се EN 1154A
 • Термоизолация EN ISO 12567-1
 • Звукоизолация EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
 • Взломоустойчивост EN V 1627
 • Евакуационна врата DIN 18250, EN 179, EN 1125
 • Anti-Ex – искронеобразуваща врата EN 1127
 • Устойчивост на вятър EN 12210, EN 12211
 • Въздухонепроницаемост EN 1026
 • Въздухонепропускливост EN 1027

Стандартни размери за поръчка