Немско разрешително за влагане в строителството на врати Економи Плюс и Престиж

Фирма "АРП" ООД получи Немско разрешително за влагане в строителството на врати Економи Плюс и Престиж.
Немско Разрешително за влагане в строителството 2 Mb (pdf) свали

Декларация за правилен монтаж

Фирма "АРП" ООД и нейните дистрибутори, които извършват монтаж на стоманени пожароустойчиви врати издават Декларация за съответствие, с която декларират, че вратите са монтирани правилно и компетентно, съобразно всички детайли и спазването на всички условия на Становище за допустимост, както и съгласно ръководството за монтаж на врати АРП.
Декларацията за правилен монтаж гарантира на клиента, че вратите са монтирани от квалифицирани и компетентни работници, преминали специализирано обучение в Тренировъчния център на фирма "АРП" ООД и успешно издържали изпит за монтаж на пожароустойчиви врати.
Декларация за съответствие 238 Kb (pdf) свали

Система за управление на качество

Фирма АРП има внедрена система за управление на качество ISO 9001:2015 и система за производствен контрол. 
ISO_9001:2015_bg 1 Mb (pdf) свали

Изпитания

Изпитания
Вратите на АРП са изпитани в лаборатории с Европейска акредитация и имат становища за допустимост.
СЕ
Продуктите на АРП са със "СЕ" маркировка и са изпитани в ift Rosenheim - Германия 
СЕ врати Престиж 179 Kb (pdf) свали