Ъглова каса

Ъглова каса
Стандартно вратите се предлагат с ъглова каса за директен монтаж с формовани отвори в нея, през които касата се закрепва с крепежни елементи към стената, кото опция касата може да бъде с оребрени монтажни планки,както и със скрити планки.
  • Ъгловата каса за директен монтаж стандартно има заварени спомагателни гъвкави планки за улеснен монтаж.
  • Ъгловата каса с две оребрени планки се характеризира с предварително заварени в касата резбови елементи, към които с болтове се монтират оребрените планки. Това позволява чрез крепежни елементи касата да се закрепи здраво към стената и строителния отвор през оребрените планки в две взаимноперпендикулярни равнини.
  • Ъгловата каса с една оребрена планка се характеризира с предварително заварени в касата резбови елементи, към които с болтове се монтират оребрените планки, ориентирани към строителния отвор в стената. Касата се закрепва с крепежни елементи през оребрените планки във вътрешната повърхност на отвора.
  •  Ъгловата каса със скрита планка се характеризира с предварително заварени в касата резбови елементи, към които с болтове се монтират скритите планки, ориентирани към строителния отвор в стената. Касата се закрепва с крепежни елементи през скритите планки или със заварка към скритите планки.                                 

Обхващаща зида каса

Обхващаща зида каса
Обхватната каса за директен монтаж е съставена от ъглова каса със заварена към нея допълваща каса или монолитна обхождаща каса. В ъгловата част има формовани отвори за директен монтаж, а в допълващата каса са заварени спомагателни гъвкави планки, през които касата се закрепва с крепежни елементи към стената.
  • Обхватната каса с монтажни оребрени планки е съставена от ъглова каса със заварена към нея допълваща каса или монолитна обхождаща каса. В ъгловата част има предварително заварени в касата резбови елементи, към които с болтове се монтират оребрените планки, ориентирани към стената, а в допълващата каса са заварени спомагателни гъвкави планки, през които касата се закрепва с крепежни елементи към стената.
  • Обхватната каса от две части
  • Обхватната каса от две части регулируема

Блок каса

Блок каса
Блок касата за директен монтаж се характеризира със затворен профил, позволяващ монтаж между две успоредни стени (в коредор, тунел). Касата има заварени носещи планки с отвори в нея, през които се монтира с крепежни елементи към стената.