Компетентно обслужване

Екип

АРП провежда постоянно обучение на своите работници и служители, с цел тяхното професионално израстване, в следните насоки:
  • професионално обучение;
  • обучение за работа с внедрени нови машини и съоръжения;
  • обучение по безопасни условия на труд;
  • обучение при производствени аварии, 
  • пожари, бедствия, наводнения;
  • обучение по управление на отпадъците;
  • обучение, съгласно изискванията за управление на качеството.